Retouren

Wij doen er alles aan om je via onze website voldoende te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan je verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. Op basis van het herroepingsrecht heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Er gelden echter enkele voorwaarden:

-Je dient de retourprocedure te volgen;

-De te retourneren artikelen dienen verpakt te zijn in originele verpakking en voorzien van de originele labels (indien redelijkerwijs mogelijk). Artikelen worden niet teruggenomen wanneer:

1. De artikelen uit de verpakking gehaald zijn;

2. De artikelen gedragen en/of gewassen zijn;

3. Je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;

4. Je de gebruiksinstructies en/of wasvoorschriften niet heeft opgevolgd.

Elzinga Kousen vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt (moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Ruilen

Voor het ruilen van artikelen geldt dezelfde procedure, met dien verstande dat u in uw e-mail naar info@elzingakousen.nl dient te vermelden welk artikel c.q. welke kleur of maat u in plaats van het te ruilen artikel wenst te ontvangen.

Retourprocedure

Je dient retouren aan te melden via e-mail. Vervolgens ontvang je van ons een e-mail met informatie over de te volgen procedure m.b.t. het retouradres en het verpakken van de artikelen.

De te retourneren artikelen moeten, nadat je deze bij ons hebt aangemeld, binnen 14 dagen door ons ontvangen zijn. Frankeer en adresseer de zending conform instructies in de e-mail die je ontvangt na aanmelding van je retour. Bied de zending zo snel mogelijk aan bij een postkantoor. Bij afgifte van het pakket ontvang je een verzendbewijs met daarop een barcode. Bewaar dit verzendbewijs, totdat je retour door is ons verwerkt. Zowel de aanmelding van uw retourzending, als de ontvangst en verwerking van je retour wordt door ons per e-mail bevestigd.

Retouradres:

Elzinga Kousen

Enschedesestraat 8

7551 EM Hengelo