Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over ons. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door Elzinga Kousen, u niet tevreden bent over de afhandeling van een aankoop via onze website of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken via info@elzingakousen.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met ons via 074-2507846. In veel gevallen komt het dan al snel tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. 

U kunt uw schriftelijke klacht insturen naar:

Elzinga Kousen

T.a.v. S Assink

Enschedesestraat 8

7551 EM Hengelo

U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht.

  • Uw klacht wordt in behandeling genomen indien:
  • Uw naam/adres/woonplaats en bestelnummer vermeldt staan;
  • U de klacht  binnen een tijdsbestek van 2 maanden bij ons heeft gemeld. Als klantzijnde heeft u de plicht om binnen 2 maanden een defect o.i.d. te melden.

Van wie en wanneer verneemt u de uitspraak? Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor u de uitspraak over uw klacht heeft ontvangen. U ontvangt een reactie van ons, zoals u het heeft ingediend: schriftelijk, telefonisch of per mail.